top of page

SEA CLEAR NORGE

Sea Clear ble stiftet 3. mars 2019 og er en ideell organisasjon som jobber for havet.

Organisasjonen er initiert av Sten Thorstensen som har en genuin interesse for havet. Miljøproblemene i og rundt havet er mange og store, men i tillegg til de store problemene, finnes det enda flere mindre og mer lokale problemer. Sea Clear skal aktivt jobbe med kunnskapsformidling, forskning og aktiviteter for å hjelpe havet. Organisasjonen består av et hovedstyre og betalende medlemmer, men vil i løpet av 2019 også etablere lokallag med egne styrer som setter i gang egne lokale aktiviteter og prosjekter. 

For 2022 har vi satt oss følgende mål: bygge en solid base for organisasjonsarbeid, være en aktiv kunnskapsformidler om problematikken rundt havmiljøet og starte arbeidet i fylkene Telemark, Akershus og Aust-Agder

 

Vår visjon er enkel:

Vi ønsker å kunne se et hav fritt for menneskeskapt forurensing.

 

Organisasjonen er registrert som forening hos Brønnøysundsregisterene med organisasjonsnummer 922539987. Organisasjonen er også registrert i Frivillighetsregisteret.

 

Klikk her for mer informasjon om våre prosjekter og kommende aktiviteter

 

VI TRENGER ENGASJERTE FOLK!

Hva kan DU
bidra med?

Vi trenger deg som er engasjert og ønsker å være med å gjøre en innsats for det arbeidet vi gjør. Hva vi gjør til enhver tid kan være veldig forskjellig, også med store variasjoner fra fylke til fylke, men fellesnevneren er at alt vårt arbeid skal bidra til økt lære og gagne havet på en positiv måte.

Vi kan tilby praktikantstillinger til studenter og nylig utdannede der du med tett oppfølging kan arbeide et selvvalgt antall timer med oppgaver som blogging, forskning, innhenting og sortering av data, markedsføring og design. Dette er ulønnet arbeid i en frivillig organisasjon og vi stiller derfor ingen krav til deg som praktikant, men vi ønsker å ha deg med i vårt teamarbeid og la deg få ta del i alt som skjer i organisasjonen. Du vil skape egen erfaring og knytte et stort nettverk i arbeidet samtidig som du bidrar i en frivillig organisasjon med et godt formål. 

For deg som har noe mer tid er det også muligheter til å få være med å drive Sea Clear der du bor. Ta kontakt med oss på post@seaclear.no eller via vår Facebook-side for å avtale en uforpliktende prat rundt dette. 

bottom of page