top of page

ALT DU TRENGER Å VITE

OM HAVET

PÅ 5 MINUTTER

Havet dekker over 70% av jordens overflate og utgjør over 97% av alt vann i verden (hydrosfæren). Havet danner grunnlag for alt liv og er hjem for hundretusenvis av arter som vi som mennesker både behøver og nyter godt av. Alt hav (saltvann) i verden er knyttet sammen, men vi deler det inn i 5 verdenshav; Atlanterhavet, Stillehavet, Det indiske hav (Indiahavet), Sørishavet og Nordishavet (Polhavet).

Læren om havet kalles Oseanografi og læren om livet i havet kalles for Marinbiologi. I tillegg kommer læren om havbunnen som kalles Maringeologi.

I 2006 meldte NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) at kun 5% av havet er utforsket. Selv om utviklingen innen havforkning har eksplodert de siste årene regner vi med at denne andelen fortsatt er mindre enn 20%. Det vil si at over 80% av havet fortsatt ikke er utforsket av mennesker. 

Det er i dag 4 hovedproblemer som gjelder alle havområder:

  • Forsøpling av havet

  • Forsuring av havet

  • Havnivået stiger

  • Arter blir utryddet

bottom of page