top of page

VÅRE PROSJEKTER OG AKTIVITETER

Oppdatert: 28. nov. 2021Vi har for tiden flere aktive prosjekter og fremtidig planlagte aktiviteter. Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å være frivillig i vår organisasjon. Vi har behov for frivillig arbeid i hele Norge og har mange spennende oppgaver.


PROSJEKT – RYDD GRENLAND

Dette prosjektets fase-2 har oppstart desember 2021 og vil gå ut neste år i første omgang. Prosjektet er en fortsettelse på arbeidet som har blitt gjort tidligere og består av ryddeaktiviteter i Grenland. I tillegg til selve ryddeaktiviteten vil det også gjennomføres sorteringsarbeid og dokumentering.

Aktiviteter som vil bli gjennomført i prosjektperioden:

· Strandryddinger, felles dugnadsprosjekter med frivillige personer og lag

· Søppelsortering, sortering av innsamlet søppel

· Dokumentering, statistikkføring og foto/videodokumentering av innsamlet søppel. Her vil vi fokusere på materialtype, opphav og mengde

· Vannprøvetaking vil bli utført på hvert at stedene som skal ryddes. Prøvene vil bli lagret til fremtidige prosjekter hvor vi ønsker å se nærmere på forekomsten av mikroplast i Grenland. ‘


PROSJEKT – MIKROPLAST PÅ LABORATORIET

Dette prosjektet vil gjennomføres med tett samarbeid med både næringsliv og skoler. Prosjektet vil være et forsknings- og dokumenteringsprosjekt, der vi kommer til å bygge opp et eget laboratorium med utstyr for forskning på mikroplast og andre naturlig tilhørende komponenter. Formålet med prosjektet er å få et innblikk i hvor mye mikroplast som finnes i vannet per i dag og om vi klarer å se en forskjell i mengden gjennom 6 måneder fra høst til vår.

Aktiviteter som vil bli gjennomført i prosjektperioden:

· Vannprøvetakning, vil utføres både av organisasjonen og av skolene

· Laboratoriearbeid, enkelt arbeid med vannprøver og mikroskop

· Dokumentering, ferdige skjemaer vil bli utlevert og fylles inn av elever

· Elev-arbeid blir en viktig ressurs i dette prosjektet

· Presentasjon vil være et resultat av prosjektet. Vi vil publisere all dokumentasjon på våre nettsider, men også utarbeide et foredragsmateriell som kan brukes videre både av skolene selv og for vår egen og andre organisasjoner.Comentarios


bottom of page