top of page

PÅSTANDER OM HAVPROBLEMATIKKEN

Oppdatert: 10. apr. 2019


Det finnes en rekke påstander om havet og problemene i og rundt havet. Vi tror at økt kunnskap gir økt fokus, men også mer riktig fokus. For er det slik at alle påstandene er riktig? Og om ikke, hvilke konsekvenser har det for ressursbruken?


Vi kommer i denne artikkelen til å ta for oss en rekke påstander. Vi vil forsøke å finne kilden til påstanden, hvor riktig påstanden er og bestemme hvilket fokus vi skal sette på påstanden i tiden fremover.


Har du en påstand om havet som du har sett et sted og som du ønsker at vi skal sjekke opp?

Eller har du nyttig informasjon om en av påstandene vi har belyst her?

Ta gjerne kontakt med oss!


Påstand 1

Langs kysten av Norge består 70 til 90 prosent av forsøplingen av plast

Kilde: http://tema.miljodirektoratet.no/no/Tema/Vann_og_hav/Pavirkning-i-havet-og-langs-kysten/Marint-soppel/

Vår vurdering av riktighet: Ikke vurdert

Vår vurdering av viktighet: Middels viktig

Kommentar: Basert på egne observasjoner høres påstanden riktig ut, men vi vil likevel forsøke å finne dokumentasjon som kan bekrefte påstanden. Vurdert til middels viktig da vi ikke tror vi vil finne "vesentlige feil ved påstanden" og en mindre justering av påstanden ikke vil utgjøre noe behovsendring i ressursbruken.


Påstand 2

Mesteparten av plastavfallet stammer fra fiskeri- og havbruksnæringen, og fra forbrukere

Kilde: http://tema.miljodirektoratet.no/no/Tema/Vann_og_hav/Pavirkning-i-havet-og-langs-kysten/Marint-soppel/

Vår vurdering av riktighet: Ikke vurdert

Vår vurdering av viktighet: Veldig viktig

Kommentar: Basert på egne observasjoner høres påstanden riktig ut, men vi vil likevel forsøke å finne dokumentasjon som kan bekrefte påstanden. Vurdert til veldig viktig da en feil i denne påstanden bør føre til en totalendring i ressursbruken


Påstand 3

Hvert år kastes det 12 millioner tonn med plastavfall i havet hvert år

Kilde: https://www.google.no/amp/s/www.abcnyheter.no/amp/nyheter/verden/2017/08/04/195321781/enorm-plastsuppe-funnet-i-stillehavet

Vår vurdering av riktighet: ikke vurdert

Vår vurdering av viktighet: Mindre viktig, vi vet at problemet er et av vår tids største miljøutfordringer så om tallet er 5, 12 eller 25 tonn er ikke veldig viktig
Comments


bottom of page