ER PLAST EGENTLIG SÅ FARLIG?

Oppdatert: 7. feb. 2020


I et klimaperspektiv er svaret nei

Det har aldri vært mer fokus på plast, bruk av plast og problemene med plast. Dette er viktig, men det er også viktig å se hele bildet. Det er ikke slik at plast er farlig i seg selv. Faktisk er plast et av de mest miljøvennlige produktene vi har.


Resten av artikkelen vil være tilgjengelig fra 28. april 2020


Hold deg oppdatert

4 ganger per år sender vi ut vårt nyhetsbrev. Dette nyhetsbrevet inneholder informasjon om hva vi har gjort siden forrige utsendelse, samt kommende aktiviteter i neste periode.

Samarbeidspartnere

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

© 2019-2025 Sea Clear Norge

Org.nr: NO 922539987

Registrert i Frivillighetsregisteret