Samarbeidspartnere

HOLD DEG OPPDATERT >

4 ganger per år sender vi ut vårt nyhetsbrev. Dette nyhetsbrevet inneholder informasjon om hva vi har gjort siden forrige utsendelse, samt kommende aktiviteter i neste periode.

© 2019-2025 Sea Clear Norge

Org.nr: NO 922539987

Registrert i Frivillighetsregisteret

Øk din kunnskap om havet

på 5 minutter

Se hvordan du kan bidra i vår organisasjon, der du bor

Her kan du se hva vi gjør og følge med på våre prosjekter

2. februar 2020 kl: 14:00

Langbryggene i Skien - Menstad. Rydding langs elven