top of page

Sea Clear Norge

din forening for havet

Øk din kunnskap om havet

på 5 minutter

VI TRENGER DEG

Se hvordan du kan bidra i vår organisasjon, der du bor

Her kan du se hva vi gjør og følge med på våre prosjekter

20. september 2022

Digitalt nyhetsbrev for september sendes ut. Her vil det komme en status for videre drift og planlagte aktiviteter for 2023.

bottom of page